Mediálne analýzy

Venujeme sa aj mediálnemu výskumu pokrývania globálnych tém. Pozreli sme sa napríklad na spôsob, akým naše médiá a novinári reflektujú rôzne perspektívy migrácie, ako sú na tom médiá s presným užívaním terminológie pri klimatickej zmene a pokúsili sme sa identifikovať prejavy orientalizmu v tunajšom mediálnom diskurze.

Zároveň sa snažíme výskum aj priamo aplikovať do vznikajúcich mediálnych špeciálov, ktoré sa tak snažíme systematicky ukotvovať v dátach.

  • Medzinárodná kvantitatívna a kvalitatívna mediálna analýza o pokrývaní migrácie slovenskými médiami, 2020 (medzinárodná analýza – odkaz; slovenská časť výskumu – odkaz) ; finančne podporil SlovakAid (SAMRS/2019/EK/1/2)
  • Odborný konferenčný príspevok „Migranti: homogénna ´komunita´ alebo rôznorodí ľudia s príbehmi? Mediálna analýza pokrývania migrácie na Slovensku a porovnanie s Českou republikou“ uverejnený v zborníku Katedry žurnalistiky UK BA Fenomén 2020 – odkaz
  • Odborný konferenčný príspevok “Community in Media Seen through Global Outlook”, publikovaný v rovnakom zborníku – odkaz
  • Mediálna analýza Zmena alebo zmeny? Ako médiá pokrývajú klimatickú zmenu, 2019 – odkaz; k analýze sme napísali aj komentár, publikovaný v online i tlačenej verzii denníka SME – odkaz
  • Mediálna analýza o používaní pojmu nelegálny migrant (v procese tvorby)
  • Mediálna analýza – COVID-19 a rozšírenie predstavivosti médií v téme migrácie na prípade Slovenska a pendlerov, 2021 – odkaz
  • Spoluorganizovali sme medzinárodnú vedeckú konferenciu v Berlíne zameranú aj na mediálnu reprezentáciu migrácie v novembri 2022 (v spolupráci s Mediendienst Integration) „Communicating Migraton Challenges 2022 & beyond“ – odkaz, vrátane troch autorských vstupov.