Naša mediálna iniciatíva spolupracuje s celou paletou partnerských organizácií a iniciatív u nás aj v zahraničí. 

SME

Hospodárske noviny

Aktuality

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa

Digital Media Campus

Novinárska cena

Minority Rights Group International

Global Forum for Media Development

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

a mnohé ďalšie

Za inú podporu ďakujeme