Ester Ziffová

Ester Viktória Ziffová

Junior redaktorka

V iniciatíve Svet medzi riadkami pôsobí ako stážistka so zameraním na tvorbu podcastu. Momentálne si dokončuje bakalársky titul na Katedre žurnalistiky Univerzity Komenského. K „svetoriadkovým“ témam sa dostala počas štúdia na gymnáziu, kedy súťažila na Olympiáde ľudských práv, a odvtedy ju sprevádzajú všetkým, čo robí. I keď ešte nie je isté, kam sa jej profesijný život zakotúľa, momentálne sa najviac zaujíma o otázky spojené s migráciou a rodovou rovnosťou.

Ostatní členovia