IMG-3169 – Stanka Luppova

Stanka Luppová

Lektorka

V iniciatíve Svet medzi riadkami pôsobí ako lektorka a tvorkyňa kreatívneho obsahu. Píše scenáre vzdelávacích videí, následne dohliada na produkciu a postprodukciu. Vedie podcastový tím Svet medzi riadkami. V rámci našej spolupráce s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského edituje novinárske výstupy študentov – budúcich novinárov. Rolu editorky má aj pri rôznych mediálnych projektoch iniciatívy. Vyštudovala žurnalistiku v Bratislave, pracovala vo viacerých slovenských médiách, najdlhšie v Hospodárskych novinách.

Ostatní členovia